Овог нэр: Т.Хадхүү
Албан тушаал: Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд