Овог нэр: Д.Үүрийнтуяа
Албан тушаал: Ашигт малтмалын газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 34 819 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 103 239 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 365 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Hondo, Ferio- 1, Зил, 130- 3
Нийт дүн: 51 800 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр- 46
Нийт дүн: 120 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 400 м2- 1, Эзэмших, 700 м2- 3, Эзэмших, 520 м2- 1, Эзэмших, 1642 м2- 1, Эзэмших, 1675 м2-1, Эзэмших, 1205 м2-1
Нийт дүн: 439 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 13 903 600.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Цолмон, Уртсайхан
Нийт дүн: 185 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 77 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд