Овог нэр: А.Хүрэлшагай
Албан тушаал: Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 28 772 500.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 70 800 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 1 141 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1, Mercedes Benz,320- 1
Нийт дүн: 199 800 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-3, Хонь-8
Нийт дүн: 2 300 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2-1, Өмчлөх, 700 м2-1
Нийт дүн: 85 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 32 550 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ХААН банк, Худалдаа хөгжлийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 25 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд