Овог нэр: А.Хүрэлшагай
Албан тушаал: Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд