Овог нэр: Г.Өлзийбүрэн
Албан тушаал: Газрын тосны газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд