Овог нэр: Ц.Жадамбаа
Албан тушаал: Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 26 309 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 6 360 060.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 246 400 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Nissan,Bluebird- 1,Toyota,Vanguard- 1
Нийт дүн: 46 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Ямаа-50, Үхэр-8, Хонь-150, Адуу-35
Нийт дүн: 108 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2-1
Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 12 714 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Ё. Амарсайхан, Ш.Баттулга, Ч.Дамдинбазар
Нийт дүн: 98 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 72 500 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд