Овог нэр: Т.Бадрал
Албан тушаал: Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 16 880 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 53 440 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 589 356 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz,ML350- 1
Нийт дүн: 151 072 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-72
Нийт дүн: 6 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1250 м2-1, Ашиглах, 0.07 га-1
Нийт дүн: 7 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 27 500 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 18 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Баттунгалаг
Нийт дүн: 18 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ОССК
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 40 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд