Овог нэр: Т.Бадрал
Албан тушаал: Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 53 687 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 60 953 400.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 404 356 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz,ML350- 1
Нийт дүн: 151 072 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-85
Нийт дүн: 8 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 7 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 36 600 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 44 762 600.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Баттунгалаг
Нийт дүн: 18 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Энхтөр
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 40 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд