Овог нэр: Н.Чинбат
Албан тушаал: Оюуны өмчийн газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 39 454 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 13 315 200.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 161 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-8
Нийт дүн: 5 600 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.04 га-1, Өмчлөх, 0.07 га-1
Нийт дүн: 14 240 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 41 175 800.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: 1. ХААН банк, 2. Төрийн банк, 3. Эдмон ХХК хэвлэх үйлдвэр, 4. Монголын нотариатчдын танхим
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 131 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд