Овог нэр: Ш.Лхачинжав
Албан тушаал: Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 22 500 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 15 842 500.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 211 250 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Vanguard- 1
Нийт дүн: 28 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу- 33, Үхэр- 13, Хонь- 40, Ямаа- 46
Нийт дүн: 29 700 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2- 2
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 720 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 45 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд