Овог нэр: С.Жавхланбаатар
Албан тушаал: Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 19 153 600.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 20 500 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 190 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хурдан удмын адуу-2
Нийт дүн: 5 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.07га-2
Нийт дүн: 3 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 13 500 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 29 840 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Шинэ мянганы констракшн ХХК
Нийт дүн: 10 605 600.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд