Овог нэр: Д.Цогт-Очир
Албан тушаал: Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 109 758 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 6 356 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 590 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,570- 1,Toyota,Mark x- 1
Нийт дүн: 165 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-15, Адуу-7
Нийт дүн: 21 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 10 га-1, Эзэмших, 11 га-1, Эзэмших, 720 м2-1, Өмчлөх, 700 м2-5
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 25 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 22 996 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Гранд Повер ХХК, Говийн гүүр ХХК
Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд