Овог нэр: Ч.Мөнхбат
Албан тушаал: Архангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 19 876 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 67 400 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 865 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1, Ford,Expedition- 2, Mercedes Benz,ML350- 1
Нийт дүн: 349 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Ямаа-31, Хонь-414, Үхэр-256, Адуу-394
Нийт дүн: 458 551 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1 га-3, Эзэмших, Тариалангийн газар 600га-1, Эзэмших, Тариалангийн газар 650 га-1
Нийт дүн: 8 851 600.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 101 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 41 100 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хас банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 965 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд