Овог нэр: Б.Лазатхан
Албан тушаал: Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 31 287 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 269 389 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 2
Бусад тоогоор: 6
Нийт дүн: 422 844 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Hilux- 1, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж- 7
Нийт дүн: 70 626 500.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 2 га-1, Эзэмших, 700 м2- 1, Өмчлөх, 1200 м2-1, Өмчлөх, 1580 м2-1, Өмчлөх, 3000 м2-1
Нийт дүн: 93 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 11 666 300.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 75 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Тусгай зөвшөөрөл-1
Эзэмшигчийн нэр: Жаншарапат ХХК

Холбоотой нийтлэлүүд