Овог нэр: Х.Дармен
Албан тушаал: Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 17 971 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 26 698 500.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 89 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Land Cruiser 80- 1
Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-1, Үхэр-2
Нийт дүн: 2 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 2000 м2-1, Эзэмших, 600 м2-1
Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 0.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Орон сууц санхүүжилтийн корпораци
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 36 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд