Овог нэр: М.Зоригт
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Зам, тээврийн сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 1 514 730 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 39 875 900.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 809 065 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Nissan,Patrol- 1
Нийт дүн: 140 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-27
Нийт дүн: 18 109 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 290 147 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд