Овог нэр: Л.Одсэр
Албан тушаал: Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 235 380 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 3 400 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 3
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 1 656 900 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,570- 1,Toyota,Rav 4- 1
Нийт дүн: 118 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1.3 га-1
Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 800 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 909 050.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Ч. Уранчимэг
Нийт дүн: 50 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Номин юнин ХЗХ
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 198 450 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд