Овог нэр: Г.Ганбаатар
Албан тушаал: Дорноговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 135 105 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 16 437 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 4
Нийт дүн: 345 368 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-4, Ямаа-61, Хонь-60, Адуу-28
Нийт дүн: 37 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 675 м2-1
Нийт дүн: 4 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 33 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 6 574 890.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: "Тобем" ХХК, У.Энхтайван, Л.Сонинбаяр, С.Зоригт
Нийт дүн: 108 800 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ХААН банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 20 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд