Овог нэр: П.Ганхуяг
Албан тушаал: Дорноговь аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 24 586 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 44 766 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 4
Нийт дүн: 875 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Rav 4- 1,Mitsubishi, - 2, Toyota,Land Cruiser 200- 1
Нийт дүн: 148 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-5, Хонь-150, Адуу-106, Ямаа-84
Нийт дүн: 434 800 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.5 га-1, Эзэмших, 400м2-1
Нийт дүн: 530 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 140 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 104 770 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: П.Оюунтуяа
Нийт дүн: 25 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд