Овог нэр: Р.Зоригтбаатар
Албан тушаал: Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 41 884 500.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 4 800 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 75 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,LX 450- 1
Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-50, Хурдан удмын адуу- 6, Ямаа-10
Нийт дүн: 24 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 1200 м2-2
Нийт дүн: 15 360 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 6 087 430.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 50 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд