Овог нэр: С.Буджав
Албан тушаал: Дундговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 27 524 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 40 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 404 835 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-7, Үхэр-5, Ямаа-10, Хонь-10
Нийт дүн: 16 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 300 м2-1
Нийт дүн: 8 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 49 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Д.Мөнхтулга
Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ОССК
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 40 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд