Овог нэр: С.Од-Эрдэнэ
Албан тушаал: Дундговь аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 24 057 500.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 9 600 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 5
Үйлдвэр үйлчилгээний: 3
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 1 440 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Suzuki-1, Lexus,570-1
Нийт дүн: 200 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-33, Үхэр-20, Хонь-150, Ямаа-40
Нийт дүн: 71 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1 га-2, Эзэмших, 18 м2-1, Эзэмших, 1850 м2-1, Эзэмших, 400 м2-1, Эзэмших, 7874 м2-1, Өмчлөх, 0.07 га-1, Өмчлөх, 4912 м2-1, Өмчлөх, 5000 м2-6, Өмчлөх, 700 м2-25
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 50 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 7 215 070.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: А.Эрдэнэцогт, Амгалан, С.Баярцэцэг, Протек ХХК, Г.Пүрэвжав, Стар кредит ББСБ
Нийт дүн: 1 420 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд