Овог нэр: Ж.Жамъянтив
Албан тушаал: Завхан аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 134 128 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 12 477 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 180 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Cami- 1
Нийт дүн: 5 500 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу- 4, Хонь- 100, Ямаа- 44
Нийт дүн: 20 600 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 138 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Д.Гүррагчаа, Б.Доржсүрэн
Нийт дүн: 57 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 120 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд