Овог нэр: С.Дангаасүрэн
Албан тушаал: Орхон аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 247 344 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 59 684 400.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 801 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 105- 1
Нийт дүн: 90 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-37, Үхэр-70
Нийт дүн: 129 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 106.49 га-1, Эзэмших, 1400 га-1, Эзэмших, 16213 м2-1, Эзэмших, 197 га-1, Эзэмших, 23 м2-1, Эзэмших, 53.17 га-1
Нийт дүн: 444 100 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 309 942 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Цэнд-Аюуш, Баттулга, Тулга, Минжээ, Батхуяг
Нийт дүн: 120 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд