Овог нэр: Д.Тогтохсүрэн
Албан тушаал: Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 319 612 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 1 800 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 183 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Crown- 1
Нийт дүн: 14 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-6, Үхэр-5, Хонь-40, Ямаа-20
Нийт дүн: 15 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 6 178 440.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Сод Монгол ХХК
Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд