Овог нэр: Л.Батчулуун
Албан тушаал: Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 41 111 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 3 035 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 261 120 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200-1
Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хурдан удмын адуу-62
Нийт дүн: 170 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 750 м2-3
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 126 900 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 750 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Голомт банк, Капитрон банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 110 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд