Овог нэр: Б.Бадраа
Албан тушаал: Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 20 805 500.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 105 257 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 265 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Fordfiesta,GHIA16V- 1
Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-21
Нийт дүн: 3 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 300 м2-1, Эзэмших, 30000 м2- 1, Эзэмших, 460 м2-1, Эзэмших, 80000 м2 1, Өмчлөх, 350 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 45 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 18 157 700.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд