Овог нэр: Ж.Батсуурь
Албан тушаал: Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 53 542 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 24 872 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 2 174 500 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 100- 1, Toyota,Prius XW20- 1
Нийт дүн: 56 500 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-135
Нийт дүн: 135 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 2508 м2-1, Өмчлөх, 729 м2-1
Нийт дүн: 8 200 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 12 673 700.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Тусгай зөвшөөрөл-1
Эзэмшигчийн нэр: Батсуурь

Холбоотой нийтлэлүүд