Овог нэр: Ж.Батсуурь
Албан тушаал: Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг



Холбоотой нийтлэлүүд