Овог нэр: Ц.Мэндсайхан
Албан тушаал: Төв аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг



Орлого

Өөрийн орлого: 35 930 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 47 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 348 600 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Harrier- 1
Нийт дүн: 28 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Тэмээ-1, Хурдан удмын адуу-138, Үхэр-13, Хонь-78, Ямаа-68
Нийт дүн: 192 800 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.07 га-2, Эзэмших, 110 га-1, Өмчлөх, 200 м2-1
Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 0.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 98 500 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд