Овог нэр: Д.Баярбат
Албан тушаал: Төв аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 51 905 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 57 936 400.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 185 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Harrier- 1
Нийт дүн: 26 500 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-18, Үхэр-4, Хонь-30
Нийт дүн: 23 700 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 300 м2-1, Эзэмших, 610 м2-1, Эзэмших, 700 м2-1
Нийт дүн: 38 500 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 9 096 250.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Батхуяг
Нийт дүн: 2 290 200.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк, Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 230 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд