Овог нэр: Д.Цэндсүрэн
Албан тушаал: Увс аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 23 511 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 14 563 900.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 101 620 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Kluger- 1, Yamaha - 1
Нийт дүн: 21 100 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр- 4, Хонь- 114
Нийт дүн: 9 980 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2- 1, Өмчлөх, 1225 м2- 1
Нийт дүн: 3 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 16 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 13 773 100.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк, Д. Сарантуяа, Н.Тэгшбаяр
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 82 859 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд