Овог нэр: Б.Баярсайхан
Албан тушаал: Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 80 844 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 9 700 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 6
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 2 460 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 33 392 600.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Нэйшнл инвестмент менежмент ХК, Буян Жапан ХК, Супер режион ХК, Грин Хоризон ХК
Нийт дүн: 520 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд