Овог нэр: Д.Цэвээнравдан
Албан тушаал: Ховд аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 20 451 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 22 944 200.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 108 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Daelim, Trans moped- 1, Hyundai, Avante XD- 1
Нийт дүн: 6 600 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь- 66, Үхэр- 52, Адуу- 11, Ямаа- 44
Нийт дүн: 38 960 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 131 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 28 004 700.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Д.Лхагва, М.Ганхуяг, Б.Шоовдой
Нийт дүн: 5 600 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Эрх-1
Эзэмшигчийн нэр: Д.Цэвээнравдан

Холбоотой нийтлэлүүд