Овог нэр: А.Эрдэнэбаатар
Албан тушаал: Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд