Овог нэр: Ж.Оюунбаатар
Албан тушаал: Хэнтий аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 16 944 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 155 811 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 764 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Chevrolet,Captiva- 1
Нийт дүн: 51 800 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-17, Хонь-205, Адуу-110, Ямаа-76
Нийт дүн: 106 080 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 3.2 га-1, Эзэмших, 698 мкв-1, Эзэмших, 700 мкв-1
Нийт дүн: 16 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 8 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 14 012 800.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ХААН банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 360 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд