Овог нэр: Ж.Санжжав
Албан тушаал: Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 24 437 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 3 216 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 155 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz,ML350- 1
Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-4, Үхэр-31, Хонь-449, Ямаа-42
Нийт дүн: 64 920 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 7850 м2-1, Өмчлөх, 3500 м2-2
Нийт дүн: 26 250 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 58 080 600.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Орон сууц санхүүжилтийн корпораци
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 30 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд