Овог нэр: М.Батсуурь
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 217 365 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 52 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 0
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 265 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-5
Нийт дүн: 2 100 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 1 172 550.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Финсервис ХХК, Д.Мишиг, Ц.Оюунцэцэг
Нийт дүн: 365 642 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд