Овог нэр: Д.Ганбат
Албан тушаал: Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 139 492 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 235 576 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 6
Үйлдвэр үйлчилгээний: 4
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 1 090 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,470- 1,Toyota,Camry- 1
Нийт дүн: 48 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1000 м2-1, Эзэмших, 5 га-1
Нийт дүн: 13 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 1 600 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 170 935 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк, Голомт
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 718 500 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд