Овог нэр: Ё.Отгонбаяр
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 21 391 100.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 66 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 4
Үйлдвэр үйлчилгээний: 2
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 1 344 770 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,570- 1
Нийт дүн: 150 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-3
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 23 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 25 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 740 760.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Голден рэтио
Нийт дүн: 380 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хас банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 100 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Эрх-4
Эзэмшигчийн нэр: Ё.Отгонбаяр

Холбоотой нийтлэлүүд