Овог нэр: П.Золзаяа
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 42 307 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 53 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 567 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Subaru, Forester- 1, Toyota, Highlander- 1
Нийт дүн: 46 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-3
Нийт дүн: 2 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2- 3
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 126 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 55 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд