Овог нэр: Ч.Хосбаяр
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 45 576 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 67 970 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 7
Нийт дүн: 786 400 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Nissan, Murano- 1, Toyota, Land Cruiser 70- 1, Toyota, Highlander- 1, Land Rover, Range Rover- 1
Нийт дүн: 146 500 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-7, Үхэр-54, Нохой-2
Нийт дүн: 118 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.07 га- 3, Эзэмших, 0.21 га-1, Өмчлөх, 0.06 га-1
Нийт дүн: 15 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 4 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 0.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Худалдаа хөгжлийн банк, Таванбогд Финанс, ОССК
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 466 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд