Овог нэр: Ч.Хосбаяр
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 46 528 400.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 185 460 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 5
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 5
Нийт дүн: 786 400 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Nissan,Murano- 1, Toyota,Highlander- 1, Toyota,Land Cruiser 70- 1, Land Rover,Range Rover- 1
Нийт дүн: 146 500 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-54, Адуу-7, Нохой-2
Нийт дүн: 118 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 21 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 4 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 0.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ОСК, Худалдаа хөгжлийн банк, Таванбогд Финанс, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 666 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд