Овог нэр: Д.Болд
Албан тушаал: Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 28 800 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 7 200 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 500 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Hummer,H2- 1,Toyota,RAV 4- 1,Бусад тоног төхөөрөмж, - 1
Нийт дүн: 98 600 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-15, Адуу-8
Нийт дүн: 28 100 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.07 га-2, Эзэмших, 400 м2-1, Эзэмших, 4000 м2-1, Эзэмших, 600 м2-1
Нийт дүн: 86 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 35 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 3 500 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Б.Энхжаргал, Д.Ганболд, М.Энхжаргал
Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд