Овог нэр: Д.Болд
Албан тушаал: Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд