Овог нэр: Ц.Шаравдорж
Албан тушаал: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 23 040 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 35 040 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 3 067 050 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz, - 1
Нийт дүн: 125 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Ямаа-300, Үхэр-20, Хонь-200, Адуу-70
Нийт дүн: 84 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 400 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 8 857 040.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Тусгай зөвшөөрөл-2
Эзэмшигчийн нэр: Гандирс ХХК

Холбоотой нийтлэлүүд