Овог нэр: Э.Одбаяр
Албан тушаал: Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 18 366 500.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 14 440 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 262 460 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus-1
Нийт дүн: 65 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хурдан удмын адуу-25, Хонь-280
Нийт дүн: 71 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2-1
Нийт дүн: 6 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 217 520.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Капитал банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 37 363 200.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд