Овог нэр: Н.Отгонбаяр
Албан тушаал: Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 11 688 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 200 124 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 5
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 1 080 800 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1
Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-65
Нийт дүн: 52 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 60 м2-1
Нийт дүн: 100 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 6 807 310.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ХААН банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 250 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд