Овог нэр: Г.Батсуурь
Албан тушаал: Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 14 400 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 77 040 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 5
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 587 750 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Prius- 1
Нийт дүн: 16 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Тэмээ-19, Адуу-143, Хонь-359, Үхэр-35, Ямаа-352
Нийт дүн: 372 130 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 72 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 82 450 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Худалдаа хөгжлийн банк, Ганэрдэнэ
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 178 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд