Овог нэр: Б.Наранхүү
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 29 132 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 66 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 1 000 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Rollsroyce,Phantom- 1
Нийт дүн: 1 050 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хурдан удмын адуу-235
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 500 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 18 548 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Дүнжингарав Секьюрити ХХК
Нийт дүн: 397 689 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд